Informacione te nevojshme

Informacione te nevojshme

Informacione te nevojshme do kete informacion nga e gjithe shqiperia dhe nga sfera te ndryshme te jetes. Deri tani kemi disa nenkategori tek kjo rubrike por me kalimin e kohes do vij duke u shtuar ky informacion.

Gjendja Civile

Legjislacioni i DPGjC-se

Legjislacioni i DPGjC-se

Sistemi i Adresave     Ligje dhe VKM (Vendime te Keshillit te Ministrave)Ligji Nr. 9270 date 29.07.2004 “ Per sistemin e adresave “Ligji Nr. 9951 date 10.07.2008 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin Nr. 9270,date

15 vite më parë | Lexo më shumë »

Drejtoria e Tatimeve

Të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesve

Te drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesve

Ky ndryshim rrënjësor nuk ndodh brenda një dite, por themelet janë hedhur dhe në mënyrë të qartë dhe të pakthyeshme po punohet drejt një administrate tatimore model. Partneriteti i ri me tatimpag

15 vite më parë | Lexo më shumë »

Administrata Publike

Si mund të ushtrohet e drejta e infromimit ndaj Dokumentave Zyrtare?

Si mund te ushtrohet e drejta e infromimit ndaj Dokumentave Zyrtare?

Neni 23 i Kushtetues garanton te drejten e informimit si e drejte themeloreKuvendi i Shqiperise ka miratuar ligjin nr.8503, date 30.6.1999 “Per te drejten e informimit per dokumentet zyrtare”.Ky ligj garanton ushtrimin e te drejtes se inf

15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Si mund te ankohemi ndaj nje akti administrativ?

  Si mund te ankohemi ndaj nje akti administrativ?

  A e dije se kur te drejtat e tua neperkemben nga zyrtare te administrates publike, ke te drejten te ankohesh tek organi shkeles ose tek eprori brenda nje muaji nga data kur ke marre dijeni per faktin?Qytetaret kane te drejte te ankohen kunder nje akt

  15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • FJALORTH I TERMAVE ADMINISTRATIV

  FJALORTH I TERMAVE ADMINISTRATIV

  Akti AdministrativAkti Administrativ eshte shprehje formale e vullnetit shteteror per rregullimin e nje marredhenie te caktuar juridike.Akti (Administrativ) VerbalEshte nje komunikim gojor i vullnetit shteteror.AplikimEshte kerkesa individuale per ke

  15 vite më parë | Lexo më shumë »

Banimi

Ndarje familjare dhe bashkim familjar

Ndarje familjare dhe bashkim familjar

Cdo shtetas i veçante qe shkeputet nga familja e tij dhe bashkohet me nje familje tjeter ose krijon nje ekonomi familjare te veçante, te ndare nga familja e pare, ka te drejte te kerkoje qe te regjistrohet ne fleten e familjes me te cil

14 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Hipoteka, dokumentet qe duhen per regjistrimin fillestar te prones

  Hipoteka dokumentet qe duhen per regjistrimin fillestar te prones

  Procedura zyrtare qe zbatohet nga Zyrat e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme. Dosjet me dokumentet qe duhen per secilen kategori pronashRegjistrimi fillestar i pasurive te paluajtshme behet me pergatitjen e kartelave te pasurive te paluajtshme d

  15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Ndihma financiare per banese

  Ndihma financiare per banese

  Me ekonomi familjare nenkuptohen personat qe jetojne ne te njejten banese. Ndihma financiare per banese i miratohet te gjithe ekonomise familjare bashkarisht.Gjerat e meposhtme influencojne asistencen per banese dhe pjesen e qerase qe duhet paguar ve

  15 vite më parë | Lexo më shumë »

Gjuha dhe Bashkejetesa

Cfare eshte bashkejetesa?

Cfare eshte bashkejetesa?

Si nje numer ne rritje i konflikteve ne mes te grupeve ne te gjithe boten shkallezohet te dhunes, politika e bashkejeteses paqesore mbetet nje objektiv i rendesishem.      Funksioni   1. Nje shtet i bashkejeteses es

15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Bashkejetesa e njerezve

  Bashkejetesa e njerezve

  Bashkejetesa e çifteve para marteses, gjate viteve te fundit, eshte nje trend i ri qe rralle ka ndodhur ne te kaluaren. Derisa ne periudhen e paraluftes rastet e te rinjve, te cilet kane preferuar bashkejetesen, kane mundur te numerohen ne &ld

  15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Cfare eshte gjuha?

  Cfare eshte gjuha?

  Shume prej lendeve qe didaktohen ne universite jane te njohura qe nga shkolla e mesme. Keshtu qe kur degjojme se dikush studjon per histori, apo matematike-fizike, kuptojme deri diku permbajtjen e deges ne fjale. Per sa i perket gjuhesise imazhi esht

  15 vite më parë | Lexo më shumë »

Emergjenca

Cilat parime thelbesore duhen respektuar gjate gjendjes se jashtezakonshme

Cilat parime thelbesore duhen respektuar gjate gjendjes se jashtezakonshme

Kushtetuta ose legjislacioni i vendit normalisht pershkruajne rrethanat qe mund te çojne ne gjendje te jashtezakonshme, percaktojne procedurat qe duhen ndjekur dhe percaktojne kufijte e kompetencave qe mund te kerkoje emergjenca ose te drejtat

15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • ?ka ?sht? gjendja e emergjenc?s?

  ?ka ?sht? gjendja e emergjenc?s?

  Gjendja e jashtëzakonshme buron nga një deklarim i qeverisë, që bëhet në përgjigje të një situate të jashtëzakonshme, që paraqet rrezik thelbësor për vendin. Deklarimi mund të

  15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Emergjencat ne Shqiperi

  Emergjencat ne Shqiperi

  Numrat me te rendesishem te telefonit per raste urgjente jane : Policia: 129Zjarrfikesit: 127Ndihma e pare: 128Ne rast urgjence kerkohen nga ju informacionet e meposhtme:• Pozicioni i sakte i vendit te emergjences?• Çfare ka ndodhur?

  15 vite më parë | Lexo më shumë »

Shendetesia

Si na vjen ne ndihme ISKSH-ja?

Si na vjen ne ndihme ISKSH-ja?

Te gjithe njerezit kane te drejte te mjekohen dhe eshte pergjegjesi e shoqerise te kujdeset per perballimin e fatkeqesise semundje. Semundja shoqerohet me nevojen per mjekim, ndersa varferia me mungesen e mjeteve financiare per te perballuar shpenzim

15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Cfare eshte Libreza e Shendetit

  Cfare eshte Libreza e Shendetit

  Libreza e shendetit eshte nje dokument mjaft i rendesishem qe provon se nje person eshte i siguruar. Cilat jane dokumentat e tjera qe duhen per marrjen e sherbimit. Me poshte jane dy vendimet perkatese te qeverise.REPUBLIKA E SHQIPeRISeKeshilli i Min

  15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Arritjet e Shendetesise sipas USAID

  Arritjet e Shendetesise sipas USAID

      * Qeveria e Shqipërisë adaptoi Sistemin e Informacionit Shëndetësor të financuar nga USAID i cili është duke u shtrirë aktualisht në të gjithë vendin;    * Kriji

  15 vite më parë | Lexo më shumë »

Martesa, lindja dhe vdekja

Si mund ta ndyshojme mbiemrin ne leternjoftim?

Si mund ta ndyshojme mbiemrin ne leternjoftim?

Per nderrimin e mbiemrit ne Leternjoftim dhe Dokument te Udhetimit kerkohen keto dokumente:1. Leternjoftimi dhe Dokumenti i Udhetimit2. Certifikata e kurorezimit3. Certifikata e Vendbanimit4. Pagesa Per zevendesim te Leternjoftimit dhe Dokumentit te

15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Si mund te rregjistrohem ne Rregjistrin Civil?

  Si mund te rregjistrohem ne Rregjistrin Civil?

  REGJISTRIMI CIVIL Kushtet e regjistrimit : te jetoje ne Shqiperi ose te kthehet ne Shqiperi ,personat qe kthehen duhet te deshmoje synimin e vet per t’u rivendosur ne Shqiperi te deshmoje identitetin e vet te deshmoje banimin e perhershem ne

  15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Cfare eshte Certifikata e statusit martesor?

  Cfare eshte Certifikata e statusit martesor?

  Certifikata e statusit martesor leshohet ne baze te librit amze te lindjes.b)Ne rastet kur nuk ekziston libri amze i lindjes: Deklarata e dy deshmitareve dhe Kopja e dokumentit te identifikimit te paraqitesit te kerkeses dhe deshmitareve. Nese gjendj

  15 vite më parë | Lexo më shumë »

Femijet dhe Arsimi

Nje femije ne shkolle

Nje femije ne shkolle

Femijet qe kane arritur moshen 6 vjeç deri ne shtator jane te detyruar nga ligji mbi arsimin te regjistrohen ne klasen e pare te arsimit fillor. Me kerkesen e prindit, nje femije mund te regjistrohet ne klasen e pare dhe nese nuk i ka mbushur

15 vite më parë | Lexo më shumë »

Biznesi

Informacione mbi tipet e Ndermarrjeve

Informacione mbi tipet e Ndermarrjeve

Informacione mbi tipet e Ndermarrjeve Kujtoje se: Për të ushtruar një aktivitet të punës së pavarur ose ndërmarrjeje, është pothuajse gjithmonë e nevojshme:Të kesh një Numer NIPT (Partita IV

15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Si te krijoni pasqyrat tuaja financiare?

  Si te krijoni pasqyrat tuaja financiare?

  Biznesmene te ndryshem deshirojne te krijojne pasqyrat financiare personale, vete, per dy arsye. Ose I pelqejne shume numrat dhe kane deshire te jene ne gjurme te shpenzimeve dhe te ardhurave ne menyre qe te dine cfare e ben biznesin e tyre te shenjo

  15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Cfare eshte Dhoma e Tregetise?

  Cfare eshte Dhoma e Tregetise?

   Çdo Dhome Tregetie ka Regjistrin e Ndermarrjeve, nje zyre te gjendjes civile te ndermarrjeve qe punojne ne ate province. Dhomat e Tregetise vene ne dispozicion dokumentat e plota te çdo lloj ndermarrjeje qe kryen punen e saj mbi t

  15 vite më parë | Lexo më shumë »

Puna

Cfare jane Marredheniet e punes?

Cfare jane Marredheniet e punes?

Objekti i kesaj rregulloreje eshte percaktimi i rregullave per kushtet, procedurat, te drejtat dhe detyrimet, e pranimit, fillimit dhe mbarimit te marredhenieve te punes se personelit ne Kompanite Shqiptare.Ne zbatim te kesaj rregulloreje termat e me

15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Mbrojtja dhe trajtimi i punemarresit

  Mbrojtja dhe trajtimi i punemarresit

  1. Per te gjitha rastet qe nuk parashikohen ne menyre te posaçme nga kjo rregullore, do te zbatohen dispozitat e “Kodit te Punes se Republikes se Shqiperi2. Parashikimet e kesaj rregulloreje nuk e privojne punemarresin ne Kompanin e Shqi

  15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Kohezgjatja e marredhenieve te punes

  Kohezgjatja e marredhenieve te punes

  1. Kohezgjatja e marredhenieve te punes ne Subjrktin Privat ose shtetror mund te jete:a) e pacaktuar; b) e caktuar. 2. Kohezgjatja e marredhenieve te punes percaktohet ne aktin e emerimit dhe ne kontraten e punes. Nese kohezgjatja nuk percaktohet ne

  15 vite më parë | Lexo më shumë »

Siguria Sociale

Sherbimeve te sigurise sociale

Sherbimeve te sigurise sociale

Sherbimeve te sigurise sociale nuk jane me nje fushe ekskluzive e shtetit-ne pronesi te Institutit te Sigurimit Social. Nje ligj, i futur ne 2004, lejon subjektet shqiptare dhe te huaj privat per te investuar dhe operojne ne kete treg. Deri me sot, j

15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Rrjetet sociale: Siguria e sferes private dhe te dhenave personale

  Rrjetet sociale Siguria e sferes private dhe te dhenave personale

  Rrjetet sociale: Siguria e sferes private dhe te dhenave personale Rrjetet sociale si Facebook, MySpace, StudiVZ tanime jane pjese integrale e jetes online ku jo vetem te rinjte por edhe te moshuarit shpesh pamenduar mire shpallin te dhenat e tyre pe

  15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Informacion mbi Sigurine sociale

  Informacion mbi Sigurine sociale

  Moshe e thyer, te aftesise se kufizuar, dhe te mbijetuarit Korniza RregullativeLigji i pare: 1947.Ligjin aktual: 1993 (sigurimet sociale), me 1.995 ndryshim. Lloji i programit: Sistemi e sigurimeve shoqerore. Shenim:-Mjetet testuar perfitimet e asist

  15 vite më parë | Lexo më shumë »

Levizshmeria

Regjistrimi i mjeteve dhe paisja e tyre me targa

Regjistrimi i mjeteve dhe paisja e tyre me targa

Për të rregjistruar një mjet kërkohet:   1.Aktin e përfitimit të pronësisë   2.Formalitetet doganore   3.Çertifikatën e përputhjes ose dokumentin e çregjist

14 vite më parë | Lexo më shumë »

Sigurimet Shoqerore

Detyrimet e punedhenesit dhe te vetepunesuarit

Detyrimet e punedhenesit dhe te vetepunesuarit

 Punedhenesi eshte i detyruar:-te regjistroje ne regjistrin vjetor te gjithe te punesuarit;-te njoftoje agjensine e sigurimeve shoqerore per te gjitha ndryshimet qe kane te bejne me te drejtat dhe detyrimet ne lidhje me sigurimin e te punesuarve

15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Te ardhuart e Papunesise

  Te ardhuart e Papunesise

  Kushtet e perfitimit1.Personat e siguruar perfitojne te ardhura papunesie, ne rast se:a) kane kopntribuar ne sigurimin shoqeror jo me pak se 12 muaj per cdo rast perfitimi dheb)-jane punekerkues te papune, te gatshem te punesohen, kur u ofrohet nje p

  15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Pagesat per sigurimin nga Aksidentet ne Pune dhe Semundjet Profesionale

  Pagesat per sigurimin nga Aksidentet ne Pune dhe Semundjet Profesionale

  1.Personat e siguruar qe vuajne nga aksidenti ne pune, semundje profesionale,perfitojne te drejten e se ardhures, pavaresisht nga vjetersia ne pune;a) per kujdes mjekesor shtese dhe riaftesimi;b) ne rast paaftesie;c) kompensim per deme te arsyeshme;&

  15 vite më parë | Lexo më shumë »

Promocione te turizmit Shqiptare

Shifrat e turizmit, hynë 1.8 mln vizitorë

Shifrat e turizmit hyne 1.8 mln vizitore

“Nga janari deri ne korrik kemi regjistruar një shifër prej 1.8 milionë vizitoresh. Vjet kemi patur 3 milione vizitorë, numër në të cilin përfshihen emigrantet edhe shtetasit e huaj”, tha Odeta Nish

14 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Cilat jane vendet per tu vizituar ne Erseke

  Cilat jane vendet per tu vizituar ne Erseke

  Po te udhetosh me kembe 20 minuta ne lindje te Ersekes, fshati i Rehoves eshte nje fshat karakteristik ne Kolonje me shtepi te ndertuara me gure. Fshati ofron nje pamje te mire piktoreske ne rrugen per tu ngjitur ne malin e Gramozit.Po te besh nje ud

  14 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Turizmi malor, ofertat ne Razme, Vermosh e Theth

  Turizmi malor ofertat ne Razme Vermosh e Theth

  Pikat me veriore te vendit edhe kete vit kane nisur te frekuentohen. Freskia, qetesia, por me teper bukurite qe ato ofrojne per te gjithe vizitoret jane terheqese per nje numer te larte njerezish. Ujevarat, shpellat, lumenjte jane vetem disa nga ato

  14 vite më parë | Lexo më shumë »

Levizja ne Shengen pas liberalizimit te vizave

Rregullat e kalimit ne vendet e Schengenit

Rregullat e kalimit ne vendet e Schengenit

Qeveria shqiptare duhet t'i informoje qytetaret shqiptare mbi rregullat e kalimit ne vendet e listes Schengen dhe fondet minimale qe kerkohen ne postat kufitare te cdo shteti. Ne qofte se qytetaret nuk kane fondet e duhura, atyre mund t'u refuzohet k

14 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama