Si na vjen ne ndihme ISKSH-ja?

Te gjithe njerezit kane te drejte te mjekohen dhe eshte pergjegjesi e shoqerise te kujdeset per perballimin e fatkeqesise semundje. Semundja shoqerohet me nevojen per mjekim, ndersa varferia me mungesen e mjeteve financiare per te perballuar shpenzimet. Ne historine boterore semundja dhe varferia kane qene dy arsyet kryesore te lindjes se sigurimeve shendetesore.

Sigurimi Shendetesor eshte nje mekanizem i ri financimi i sherbimeve mjekesore. Vitet 90 e gjeten Shqiperine nje shtet totalitar, me ekonomi te rrenuar, me sherbim shendetesor jo cilesor, jo racional dhe me institucione shendetesore te shkaterruara. Deklarohej sherbim pa pagese per te gjithe shtetasit, por mungonin barnat, reagentet, filmat, aparaturat, mungonin ekzaminimet e nevojshme laboratorike, imazherike, shpesh te semuret detyroheshin te blinin vet barnat per t’u mjekuar ne spital.

Shqiperia kishte semundshmeri te larte dhe vdekshmeri foshnjore me te larte ne Evrope. Shqiptaret vuanin nga semundje qe per evropianet i perkisnin mesjetes, si pellagra, rakiti apo Crregullimet e tjera te nutricionit. Shume tregues flisnin jo vetem per nivelin e ulet te jeteses, por dhe per nivelin e ulet te sherbimit shendetesor.

Shperberia e modelit komunist u shoqerua me kolapsin e institucioneve dhe organizmave shteterore. Kjo gjendje kerkonte nje sistem shendetesor  te ri. Reformat duhet te nderhynin ne  organizimin, administrimin, strukturat, burimet financiare deri ne konceptimet e sherbimeve shendetesore. Nevojat per sherbime shendetesore kerkonin ndryshime ne perputhje me ndryshimet politike, sociale dhe ekonomike. Reformat u bene pjese e politikes dhe strategjise se mirekonceptuar.
Krijimi i Sigurimit te Kujdesit Shendetesor ishte reforme e ndermarre per nje menyre te re financimi dhe administrimi, vleresuar si nje strukture qe do te sillte me shume para, shperndarje me te drejte, perdorim racional te tyre e per rrjedhoje permiresimin e sherbimeve shendetesore ne Shqiperi. Sigurimi shendetesor do te sherbente si moderator per te zbutur efektet financiare te kalimit te sistemit shendetesor  ne kushtet e ekonomise se tregut.

Aktiviteti i Sigurimit Shendetesor do te zhvillohej  i mbeshtetur ne legjislacionin e ngritur mbi parimet e solidaritetit,  barazise dhe mbrojtjes se grupimeve me te rrezikuara te popullsise. Me sigurimet shendetesore edhe pse per here te pare ne Shqiperi  po ecej jo me ne nje rruge te pashkelur, por ne nje rruge tashme te njohur te eksperiences se botes se qyteteruar perendimore, veshtiresia qendronte ne zbatimin e kesaj eksperience ne kushtet e vendit tone. Sigurimi Shendetesor u ngrit ne Shqiperi me ligjin  nr. 7870, dt. 13.10.1994 “Per Sigurimet Shendetesore ne Republiken e Shqiperise”.

Adresa e ISKSh:

Instituti I Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor (ISKSH)
Adresa: Rruga SAMI FRASHERI, L 8 TIRANE
Tel: +355 4 2230984, Fax: +355 4 2 274953

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama