Çfarë është Onomastika?

Çfarë është Onomastika? Onomastika është degë e gjuhësisë që studion emrat e përveçëm të vendeve dhe të njerëzve. Përfshin dy fusha kryesore: toponiminë dhe antroponiminë. Onomastika shqiptare ndihmon për sqarimin e mjaft çështjeve nga fusha e historisë së Shqipërisë, e arkeologjisë, e etnografisë, e folklorit, e gjeografisë etj. si në rrafshin historik ashtu edhe në […]

Kurt Farka on April 18, 2019
Featured Rrruga e dekovilit  nga Lezha deri ne Vore, ishte me shina si te Trenit,