Featured Shqipëria po plaket shpejt, mosha mesatare e grave arrin 39.1 vjeç, e burrave 37.3

Kultura