Featured VËSHTRIM MBI TOPONOMINË E FSHATIT KRYEZI TE RRETHIT TË PUKËS. Nga: AGIM ÇAUSHOLLI. (botuar ne vitin 1977).

Kultura