Featured Harta 1689 – Në plan të parë këtu paraqitet Fushë Kosova (CAMPO CASSOVO),

Kultura