Si mund te gjej nje banese me qera?

Banesa me qira jepen nga qytetet, komunat, ndertuesit e banesave, fondacionet, kompanite e sigurimeve, bankat dhe pronaret e banesave private. Pjesa me e madhe e banesave me qera financohet lirisht

Nje pjese e banesave me qera eshte ndertuar me ndihmen e shtetit. Keto banesa te asistuara nga huaja per shtepi e subvencionuar nga shteti apo nga huaja me subvencion interesi ndertohen dhe zoterohen me shume nga komunat dhe shoqatat bamirese. Banuesit e banesave me subvencion shteti perzgjidhen mbi baza sociale.

Gjithashtu ka edhe banesa per studente dhe banesa per te rinj. Per grupe te veçanta, si per shembull: per invalidet dhe te moshuarit ka banesa te veçanta.

Ekziston edhe mundesia per te banuar me qira si nenqirapagues ne banesen me qira te nje qirapaguesi tjeter.

Mund te pyesni nga punedhenesi juaj ne se eshte e mundur te merrni banese ne baze te marredhenies se punes. Ana e keqe e banesave te tilla eshte se kur nderroni vendin e punes, duhet te nderroni edhe banesen.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama