Banimi

Banimi

 • Ndarje familjare dhe bashkim familjar

  Cdo shtetas i veçante qe shkeputet nga familja e tij dhe bashkohet me nje familje tjeter ose krijon nje ekonomi familjare te veçante, te ndare nga familja e pare, ka te drejte te kerkoje qe te regjistrohet ne fleten e familjes me te cilen bashkohet, ose ne nje flete tjeter si familje e veçante.

 • Ndihma financiare per banese

  Ekonomite familjare te cilat kane te ardhura te uleta mund te kerkojne ndihme financiare per banese. Ndihma financiare per banese mund te merret per banesen me qira, per banesen me te drejte banimi ose per banesen private qe gjendet ne Finlande.

 • Të drejtat dhe detyrimet e qirapaguesit

  "Zogu e fillon ndërtimin e folesë me një fije bari." (Proverb tanzanian). "Shtëpia është streha më e sigurtë e njeriut.” (Proverb nigerian)

 • Banesa private

  15 vite më parë
  Banesa private

  Banesën private mund ta blini në se keni kapital të mjaftueshëm. Mund të merrni hua nga banka për blerjen e banesës. Megjithatë nuk mund të financoni të gjithë banesën me anë të huasë.

 • Si mund te gjej nje banese me qera?

  Banesa me qira jepen nga qytetet, komunat, ndertuesit e banesave, fondacionet, kompanite e sigurimeve, bankat dhe pronaret e banesave private. Pjesa me e madhe e banesave me qera financohet lirisht

 • Banesat me qera

  15 vite më parë
  Banesat me qera

  Mendo fillimisht nëse dëshiron të jetosh në banesë me qera, në banesë private, në banesë me pronësi të pjesshme apo në banesë me të drejtë banimi. Njoftime mbi banesa të lira mund të gjeni në gazeta dhe tabela njoftimesh. Gjithashtu, ja vlen të pyesni të njohurit, fqinjët e të afërmit tuaj mbi banesa të lira. Rëndësi ka që ju vetë të jeni aktiv.

 • Banimi

  15 vite më parë
  Banimi

  Banimi është qështje vendimtare për stabilitet social, shëndet dhe zhvillim kualitativ të mirëqenies njerëzore. Banimi si shfrytëzues më i madh i hapsirës, ndikon në rrjedhën e zhvillimit të gjithmbatshëm të shoqrisëdhe njëherit është komponent e rëndesishme e zhvillimit social-ekonomik, gjegjësisht të standardit jetësor.

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama