Shperndarja e dokumentave te identitetit

Cdo shtetas, qe ka aplikuar mund te terheqe dokumentet e identitetit (leternjoftim dhe pasaporte biometrike) 15 dite pas aplikimit  perkatesisht:  
•    Leternjoftimi ne zyrat te aplikimit
•    Pasaporta biometrike ne drejtorite/komisariatet e policiseTerheqja e leternjoftimit behet ne zyren e aplikimit, ku eshte bere aplikimi vetem nga aplikanti
      Terheqja e pasaportes biometrike kryhet nga aplikanti, kujdestari ligjor per shtetasit nen 16 vjeç ose persona te autorizuar me prokure te posaçme si dhe pjesetar i afert i familjes (bashkeshorti/ja, prindi,femija)

Vendndodhja e zyrave te aplikimit dhe orari i punes
   
Zyrat e aplikimit per dokumenta identiteti  (leternjoftim dhe pasaporte biometrike) jane prane Zyres se Gjendjes Civile, ne njesite e qeverisjes vendore

 Orari punes eshte:  08 -16.30 (nga e hena ne te premte)

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama