Rrjetet sociale Siguria e sferes private dhe te dhenave personale

Rrjetet sociale: Siguria e sferes private dhe te dhenave personale
Rrjetet sociale: Siguria e sferes private dhe te dhenave personale Rrjetet sociale si Facebook, MySpace, StudiVZ tanime jane pjese integrale e jetes online ku jo vetem te rinjte por edhe te moshuarit shpesh pamenduar mire shpallin te dhenat e tyre personale. Ky lloj komunikimi qe sjell shume gezime te medha perfshin ne vetvehte edhe rreziqe.

Mbrojtja e sferes private te anetareve te rrjeteve sociale aktualisht perballet me sfida te medha. nga njera ane, rrjetet online sherbejne per te prezantuar veten, shkembim informatash dhe mundeson prezencen personale ne pakufi, kurse nga ana tjeter kerkohet parandalimi qe te dhenat personale te arrijne ne duar te gabuara.
Mirepo "Kur diqka njehere publikohet, mbetet perher publike", dhe eshte publikim vullnetar prandaj nuk mund te quet me keqerdorim nese ndodh qe nformacionet private te perdoren nga keqperdoruesit, vjedhesit e identiteteve apo entet shteterore

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama