Cila eshte periudha e mbrojtjes nga sigurimet shoqerore?

Periudha e mbrojtjes nga sigurimet shoqerore nis diten kur personi e ka filluar ligjerisht veprimtarine ekonomike dhe mbaron diten kur perfundon ligjerisht kjo veprimtari. Periudha e mbrojtjes nga sigurimet shoqerore vullnetare nis nga data e percaktuar ne kontraten e sigurimit dhe mbaron diten e skadimit te kesaj kontrate.

Periudhe e mbrojtjes nga sigurimet shoqerore per efekt te pensionit te pleqerise pensionit te invaliditetit dhe te pensionit familjar eshte edhe periudha kur personi perfiton te ardhura nga sigurimet shoqerore per shkak semundjeje, barrelindjeje, aksidenti ne pune ose semundjeje profesionale dhe per papunesine. Kontributet ne favor te tyre do te transferohen nga llogarite e degeve perkatese. Detajet percaktohen nga rregullorja e Institutit te Sigurimeve Shoqerore.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama