Gjendja Civile

Gjendja Civile

Rreth Drejtorise se Pergjithshme te Gjendjes Civile (DPGJC-se )

Adresa/Vendndodhja
Ministria e Brendshme
Sheshi “Skenderbej” Nr. 3 Tirane , Shqiperi
Zyrat vendore te Gj.C

Orari i veprimeve
Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile
E hene- e enjte  08.00-16.30
E premte   08.00-14.00

CEL: 0692000200

Zyrat Vendore te Gjendjes Civile
E hene – e premte  08.00-16.00

Projekte ne vazhdim
1) Modernizimi i Sherbimit te Gjendjes Civile
    a)   “Sistemi i Adresave”
    b) “ Dixhitalizimi i arkivave”
 
2) Prodhimi dhe Shperndarja e Dokumenteve te Identitetit”

Partnere

Prezenca e OSBE-se ne Shqiperi
http://www.osce.org/albania/
Delegacioni i KE ne Shqiperi
http://www.delalb.ec.europa.eu/
Ministria e Brendshme austriake
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI/_news/BMI.aspx

 • Legjislacioni i DPGjC-se

  15 vite më parë
  Legjislacioni i DPGjC-se

  Ligji Nr. 9270 date 29.07.2004 ? Per sistemin e adresave ? Ligji Nr. 9951 date 10.07.2008 ?Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin Nr. 9270,date 29.07.2004?Per sistemin e adresave? VKM Nr. 446, date 05.03.2008 ? Per percaktimin e specifikimeve teknike te tabelave te emertimeve te parqeve,shesheve,bulevardeve e rrugeve dhe te numertimeve te ndertesav

 • Dokumentet baze qe mban sherbimi i gjendjes civile

  a. Akti i lindjes; b. Akti i marteses; c. Akti i vdekjes; d. Regjistrat themeltare; e. Regjistri Kombetar i Gjendjes Civile; f. Proçesverbali/proçesverbalet per ndryshim emri, mbiemri;

Si te veprojme per Rastet e Meposhtme

Dokumentet e nevojshme - leternjoftim dhe pasaporte biometrike

Dokumentet e nevojshme - leternjoftim dhe pasaporte biometrike

Per te aplikuar per dokumentat e identitetit (leternjoftim dhe pasaporte biometrike), dokumentet e nevojshme qe shtetasi duhet te paraqese jane:Kuponi i leternjoftimit per aplikim (kupon i pageses , i cili blihet prane çdo zyre te postes shqip

15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Aplikimi

  Aplikimi

  •    Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te kryeje nje aplikim te vetem ne zyrat e aplikimit per tu pajisur me leternjoftim dhe pasaporte biometrike •    Ne rast humbje/vjedhje/demtimi/a

  15 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Pajisja me dokumenta identiteti

  Pajisja me dokumenta identiteti

  Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te pajiset me leternjoftim dhe pasaporte biometrike.Shtetasit mbi moshen 16 vjeç mund te kryejne nje aplikim te vetem ne zyrat e aplikimit, qe ndodhen prane Zyrave te Gjendjes Civile,

  15 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama