Gjendja Civile

Gjendja Civile

Rreth Drejtorise se Pergjithshme te Gjendjes Civile (DPGJC-se )

Adresa/Vendndodhja
Ministria e Brendshme
Sheshi “Skenderbej” Nr. 3 Tirane , Shqiperi
Zyrat vendore te Gj.C

Orari i veprimeve
Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile
E hene- e enjte  08.00-16.30
E premte   08.00-14.00

CEL: 0692000200

Zyrat Vendore te Gjendjes Civile
E hene – e premte  08.00-16.00

Projekte ne vazhdim
1) Modernizimi i Sherbimit te Gjendjes Civile
    a)   “Sistemi i Adresave”
    b) “ Dixhitalizimi i arkivave”
 
2) Prodhimi dhe Shperndarja e Dokumenteve te Identitetit”

Partnere

Prezenca e OSBE-se ne Shqiperi
http://www.osce.org/albania/
Delegacioni i KE ne Shqiperi
http://www.delalb.ec.europa.eu/
Ministria e Brendshme austriake
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI/_news/BMI.aspx

 • Forma e lidhjes se martesës

  Martesa mund të lidhet ndërmjet një burri dhe një gruaje që kanë mbushur moshën 18 vjeç. Gjykata e vendit ku lidhet martesa, për shkaqe me rendësi, mund të lejojë martesën edhe përpara kësaj moshe

 • Aktet për lindjet

  21 vite më parë
  Aktet për lindjet

  Aktet e lindjes, te martesës dhe te vdekjes plotësohen e pasqyrohen ne akte te veçanta, ne forme elektronike dhe te printuara vetëm nga nëpunësi i shërbimit te gjendjes civile, pasi ka administruar, drejtpërdrejt, dokumentet baze ose ka pranuar personalisht deklarimet për faktin e lindjes,

 • Ri-aplikimi për Pasaporte Biometrike

  Çdo shtetas qe ka mbushur moshën 16 vjeç mund te ri-aplikoje për pasaporte biometrike në zyrat e aplikimit ne rastet e mëposhtme

 • Shpërndarja e pasaportes biometrike

  Çdo shtetas, qe ka aplikuar mund te tërheqë pasaportën biometrike 15 dite pas aplikimit ne drejtoritë/komisariatet e policisë

 • Aplikimi për pasaporte biometrike

  Aplikimi për pasaporte biometrike behet në zyrat e aplikimit, qe ndodhen pranë Zyrave te Gjendjes Civile, ne Njësitë e Qeverisjes vendore

 • Pajisja me pasaportë biometrike

  Çdo shtetas pajiset me pasaporte biometrike. Çdo shtetas nen moshën 16 vjeç, mund te pajiset vetëm me pasaporte biometrike. Cdo shtetas qe ka mbushur moshën 16 vjeç mund te pajiset me letërnjoftim dhe pasaporte biometrike

 • Ri-aplikimi për letërnjoftim

  Çdo shtetas qe ka mbushur moshën 16 vjeç mund te ri-aplikoje për letërnjoftim në zyrat e aplikimit ne rastet e mëposhtme

 • Shpërndarja e letërnjoftimit

  Çdo shtetas, qe ka aplikuar mund te tërheqë letërnjoftimin 15 dite pas aplikimit në zyrat e aplikimit

Si te veprojme per Rastet e Meposhtme

Dokumentet e nevojshme - leternjoftim dhe pasaporte biometrike

Dokumentet e nevojshme - leternjoftim dhe pasaporte biometrike

Per te aplikuar per dokumentat e identitetit (leternjoftim dhe pasaporte biometrike), dokumentet e nevojshme qe shtetasi duhet te paraqese jane:Kuponi i leternjoftimit per aplikim (kupon i pageses , i cili blihet prane çdo zyre te postes shqip

13 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Aplikimi

  Aplikimi

  •    Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te kryeje nje aplikim te vetem ne zyrat e aplikimit per tu pajisur me leternjoftim dhe pasaporte biometrike •    Ne rast humbje/vjedhje/demtimi/a

  13 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Pajisja me dokumenta identiteti

  Pajisja me dokumenta identiteti

  Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te pajiset me leternjoftim dhe pasaporte biometrike.Shtetasit mbi moshen 16 vjeç mund te kryejne nje aplikim te vetem ne zyrat e aplikimit, qe ndodhen prane Zyrave te Gjendjes Civile,

  13 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama