Dokumentet e nevojshme - leternjoftim dhe pasaporte biometrike

Per te aplikuar per dokumentat e identitetit (leternjoftim dhe pasaporte biometrike), dokumentet e nevojshme qe shtetasi duhet te paraqese jane:

Kuponi i leternjoftimit per aplikim (kupon i pageses , i cili blihet prane çdo zyre te postes shqiptare)
Kuponi i pasaportes per aplikim (kupon i pageses , i cili blihet prane çdo zyre te postes shqiptare)

Nje dokument i vlefshem me fotografi qe verteton identitetin e aplikantit, si me poshte:
•    Pasaporte
•    Certifikate personale me fotografi
•    Patente
•    Leternjoftimi i vjeter

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama