Gjendja Civile

Gjendja Civile

Rreth Drejtorise se Pergjithshme te Gjendjes Civile (DPGJC-se )

Adresa/Vendndodhja
Ministria e Brendshme
Sheshi “Skenderbej” Nr. 3 Tirane , Shqiperi
Zyrat vendore te Gj.C

Orari i veprimeve
Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile
E hene- e enjte  08.00-16.30
E premte   08.00-14.00

CEL: 0692000200

Zyrat Vendore te Gjendjes Civile
E hene – e premte  08.00-16.00

Projekte ne vazhdim
1) Modernizimi i Sherbimit te Gjendjes Civile
    a)   “Sistemi i Adresave”
    b) “ Dixhitalizimi i arkivave”
 
2) Prodhimi dhe Shperndarja e Dokumenteve te Identitetit”

Partnere

Prezenca e OSBE-se ne Shqiperi
http://www.osce.org/albania/
Delegacioni i KE ne Shqiperi
http://www.delalb.ec.europa.eu/
Ministria e Brendshme austriake
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI/_news/BMI.aspx

 • Njohja e Vendimeve te Gjykatave te Huaja

  Njohja e Vendimeve te Gjykatave te Huaja Ne baze te nenit 393 te Kodit te Proçedurës Civile te Republikës së Shqipërisë, te gjitha vendimet e gjykatave te huaja, duhet te njihen nga Gjykata e Apelit. Gjykata e apelit nuk e shqyrton çështjen në themel, por vetëm kontrollon nëse vendimi i paraqitur nuk përmban dispozita që vijnë në kundërshtim me nenin 394. Dokumentat qe duhen para

 • Procedura e Pajisjes me Leternjoftim dhe Pasaporte Biometrike

  Çdo shtetas qe ka mbushur moshën 16 vjeç mund te pajiset me letërnjoftim dhe pasaporte biometrike Shtetasit mbi moshën 16 vjeç mund te kryejnë një aplikim te vetëm në zyrat e aplikimit, që ndodhen pranë Zyrave të Gjendjes Civile,në Njësitë e Qeverisjes Vendore, për t’u pajisur njëkohësisht me letërnjoftimin dhe pasaportën biometrike

 • Projekte në vazhdim

  21 vite më parë
  Projekte në vazhdim

  1) Modernizimi i Shërbimit te Gjendjes Civile a) “Sistemi i Adresave” b) “ Dixhitalizimi i arkivave” 2) Prodhimi dhe Shpërndarja e Dokumentave te Identitetit”

 • Dokumentet e Identitetit

  21 vite më parë
  Dokumentet e Identitetit

  Letërnjoftimi elektronik Elementet e sigurisë, shembull Legjislacioni (si 3.3.) • Ligj Nr. 8952 datë 10.10.2002 ndryshuar me Ligjin Nr.10 066, datë 2.2.2009 Për doumentin e identitetit të shtetasve shqiptarë Procedura e aplikimit (si 2.1.) dokumentet e nevojshme qendrat e aplikimit dhe orari tarifat tjetër Pasaporta Elementet e sigurisë, shembull

 • Mbrojtja e te Dhenave dhe DPGjC

  Çfarë bën DPGjC-ja për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale Access to NRC data is regulated by law. Vetem ata institucione dhe organizata te cilët lejohen ne menyre eksplicite për te patur akses te të dhënat ne NCR. Cdo individ ka te drejte aksesi te të dhenat e tij personale. Të dhenat personale nuk mund tu jepen personave te tjere. DPGJC ështe përgjegjese per kete ligj

 • Legjislacioni

  21 vite më parë
  Legjislacioni

  • Ligj 8492, datë 27.05.1999 - Për të huajt • VKM 545 datë 09.08.2006 - Për të huajt amendon VKM 439, date 04.08.2000

Si te veprojme per Rastet e Meposhtme

Dokumentet e nevojshme - leternjoftim dhe pasaporte biometrike

Dokumentet e nevojshme - leternjoftim dhe pasaporte biometrike

Per te aplikuar per dokumentat e identitetit (leternjoftim dhe pasaporte biometrike), dokumentet e nevojshme qe shtetasi duhet te paraqese jane:Kuponi i leternjoftimit per aplikim (kupon i pageses , i cili blihet prane çdo zyre te postes shqip

13 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Aplikimi

  Aplikimi

  •    Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te kryeje nje aplikim te vetem ne zyrat e aplikimit per tu pajisur me leternjoftim dhe pasaporte biometrike •    Ne rast humbje/vjedhje/demtimi/a

  13 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Pajisja me dokumenta identiteti

  Pajisja me dokumenta identiteti

  Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te pajiset me leternjoftim dhe pasaporte biometrike.Shtetasit mbi moshen 16 vjeç mund te kryejne nje aplikim te vetem ne zyrat e aplikimit, qe ndodhen prane Zyrave te Gjendjes Civile,

  13 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama