Procedura e Pajisjes me Leternjoftim dhe Pasaporte Biometrike

Pjesa e përparme e letërnjoftimit elektronik 

 

Pjesa e prapme e letërnjoftimit elektronikPasaporta e re biometrike

Pasaporta e re biometrike shqiptare bazohet në teknologjinë e faqes së të dhënave (Datapage) prej Polikarbonati (Polycarbonate) dhe përfshin një kombinim elementësh të ndryshëm sigurie. Element?t e siguris? dhe disenjo e pasaportave t? reja Shqiptare (t? zakonshme, t? shërbimit dhe diplomatike), duke përmendur ngjyr?n bordo t? këtyre pasaportave janë n? perputhje me standardet dhe rekomandimet e ICAO-s.

Kapaku i Pasaportës

Faqja e brendshme e kapakut
Vija të holla të strukturuara 
Shqiponja e shtypur në teknikën Intaglio
Shtyp me teknikën Intaglio OVI 
Mikro teksti 
Kinegrama
Shtyp me teknikën UV (ultra violet)
Reliev i prekshëm
Faqet e Vizave
Faqet e Vizave- Shtyp me teknikën UV(ultra violet)
Watermark
Shiriti i Sigurise– Security Thread

Treguest e mesiperm te Pasaportes nuk do te shfaqen per Arsye Sigurie

Elementet e sigurisë, shembull

1. Struktura e linjave (Guilloches and lines structures)
2. Printimi me ngjyra (Rainbow printing)
3. Printimi UV ( i dukshëm nën dritën ultra violet)
4. Printimi OVI (Optical Variable Ink)
5. Printimi i gdhendur (Intaglio printing)
6. Mikrotekst (microtext lines)
7. Harta e Shqipërisë dhe i Europës në mikrotekst
8. Kinegram ( në faqen e të dhënave, e cila mbulon pjesërisht foton e mbajtësit të Pasaportës)
9. Watermark (në faqet e brendshme – faqet e vizave – të Pasaportës)
10. Shiriti i sigurisë brenda në letër – Security Thread (në faqet e brendshme – faqet e vizave – të Pasaportës)
11. Filli lidhës i siguris?, q? realizon lidhjen e booklet-it t? pasport?s biometrike, q? ka n? p?rb?rjen e tij element? me Printimin UV ( i dukshëm nën dritën ultra violet)
12. Gdhendje e prekshme e mikrotekstit të dukshëm në faqen e të dhënave (Tangible micro text relief in the data page)
13. Teknologjia e personalizimit t? t? dhënave t? shtetasit, n? faqen e t? dhënave t? pasaportës ?sht? gdhendje me teknologjinë laser (laser engrave), ku nj? element tjetër i r?nd?sish?m sigurie ?sht? dhe ghost i fotos s? aplikantit


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama