Projekte në vazhdim

1. Modernizimi i sistemeve të Gjendjes Civile dhe Adresave

a. Sistemi i Adresave
b. Dixhitalizimi i arkivave të Gjendjes Civile

2. Prodhimi dhe Shpërndarja e Dokumentave të Identitetit


 


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama