Leternjoftimi dhe Pasaporta Biometrike

Leternjoftimi dhe Pasaporta Biometrike

  • Cdo shtetas pajiset me pasaporte biometrike

    Cdo shtetas nen moshen 16 vjec, mund te pajiset vetem me pasaporte biometrike. Cdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjec mund te pajiset me leternjoftim dhe pasaporte biometrike. Shtetasit mbi moshen 16 vjec mund te kryejne nje aplikim te vetem per tu pajisur njekohesisht me leternjoftimin dhe pasaporten biometrike

  • Leternjoftimi

    13 vite më parë
    Leternjoftimi

    Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te aplikoje per leternjoftim ne zyrat e aplikimit

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama