Legjislacioni

•    Ligj 8492, datë 27.05.1999 - Për të huajt
•    VKM 545 datë 09.08.2006 - Për të huajt amendon VKM 439, date 04.08.2000

Deklarimi i vendbanimit në Shqipëri dokumentet e nevojshme qendrat e aplikimit dhe orari tarifat

Martesa me shtetas shqiptar (si… dokumentet e nevojshme qendrat e aplikimit dhe orari tarifat

Birësimi i një fëmije shqiptar (si… dokumentet e nevojshme qendrat e aplikimit dhe orari tarifat

Declaring birth in Albania (si… dokumentet e nevojshme qendrat e aplikimit dhe orari tarifat

Deklarimi i vdekjes në Shqipëri (si… dokumentet e nevojshme qendrat e aplikimit dhe orari tarifat


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama