Aplikimi

•    Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te kryeje nje aplikim te vetem ne zyrat e aplikimit per tu pajisur me leternjoftim dhe pasaporte biometrike

•    Ne rast humbje/vjedhje/demtimi/apo ndryshime ne te dhenat  e gjendjes civile, shtetasi mund te kryejne ri-aplikimin per dokumentet e identitetit (leternjoftim /pasaporte biometrike) ne zyrat te aplikimit

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama