Dokumentet e Identitetit

Elementet e sigurisë, shembull

1. Struktura e linjave (Guilloches and lines structures)
2. Printimi me ngjyra (Rainbow printing)
3. Printimi UV ( i dukshëm nën dritën ultra violet)
4. Printimi OVI (Optical Variable Ink)
5. Printimi i gdhendur (Intaglio printing)
6. Mikrotekst (microtext lines)
7. Harta e Shqipërisë dhe i Europës në mikrotekst
8. Kinegram ( në faqen e të dhënave, e cila mbulon pjesërisht foton e mbajtësit të Pasaportës)
9. Watermark (në faqet e brendshme – faqet e vizave – të Pasaportës)
10. Shiriti i sigurisë brenda në letër – Security Thread (në faqet e brendshme – faqet e vizave – të Pasaportës)
11. Filli lidhës i siguris?, q? realizon lidhjen e booklet-it t? pasport?s biometrike, q? ka n? p?rb?rjen e tij element? me Printimin UV ( i dukshëm nën dritën ultra violet)
12. Gdhendje e prekshme e mikrotekstit të dukshëm në faqen e të dhënave (Tangible micro text relief in the data page)
13. Teknologjia e personalizimit t? t? dhënave t? shtetasit, n? faqen e t? dhënave t? pasaportës ?sht? gdhendje me teknologjinë laser (laser engrave), ku nj? element tjetër i r?nd?sish?m sigurie ?sht? dhe ghost i fotos s? aplikantit


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama