Pajisja me dokumenta identiteti

Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te pajiset me leternjoftim dhe pasaporte biometrike.
Shtetasit mbi moshen 16 vjeç mund te kryejne nje aplikim te vetem ne zyrat e aplikimit, qe ndodhen prane Zyrave te Gjendjes Civile,ne Njesite e Qeverisjes Vendore, per t’u pajisur njekohesisht me leternjoftimin dhe pasaporten biometrike.
   
Çdo shtetas nen moshen 16 vjeç, mund te pajiset vetem me pasaporte biometrike.
Çdo shtetas mbi moshen 16 vjeç mund te aplikoje dhe te pajiset vetem me pasaporte biometrike, vetem pasi te jete pajisur me leternjoftim .

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama