Gjendja Civile

Gjendja Civile

Rreth Drejtorise se Pergjithshme te Gjendjes Civile (DPGJC-se )

Adresa/Vendndodhja
Ministria e Brendshme
Sheshi “Skenderbej” Nr. 3 Tirane , Shqiperi
Zyrat vendore te Gj.C

Orari i veprimeve
Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile
E hene- e enjte  08.00-16.30
E premte   08.00-14.00

CEL: 0692000200

Zyrat Vendore te Gjendjes Civile
E hene – e premte  08.00-16.00

Projekte ne vazhdim
1) Modernizimi i Sherbimit te Gjendjes Civile
    a)   “Sistemi i Adresave”
    b) “ Dixhitalizimi i arkivave”
 
2) Prodhimi dhe Shperndarja e Dokumenteve te Identitetit”

Partnere

Prezenca e OSBE-se ne Shqiperi
http://www.osce.org/albania/
Delegacioni i KE ne Shqiperi
http://www.delalb.ec.europa.eu/
Ministria e Brendshme austriake
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI/_news/BMI.aspx

 • Tarifat e dokumenteve të identitetit

  Letërnjoftimi kushton 1 200 lekë (vlera e kuponit përkatës) Pasaporta biometrike kushton 6 000 leke (vlera e kuponit përkatës)

 • Vendndodhja e zyrave të aplikimit dhe orari i punës

  Zyrat e aplikimit për dokumenta identiteti (letërnjoftim dhe pasaporte biometrike) janë pranë Zyrave të Gjendjes Civile, në njësitë e qeverisjes vendore Orari punës është: 08 -16.30 (nga e hëna ne të premte)

 • Dokumentet e nevojshme

  21 vite më parë
  Dokumentet e nevojshme

  Për të aplikuar për dokumentet e identitetit (letërnjoftim dhe pasaportë biometrike), dokumentet e nevojshme që shtetasi duhet të paraqesë janë:

 • Historiku

  21 vite më parë
  Historiku

  Një shtet demokratik dhe me standarde t¬ë larta të ndërtimit dhe funksionimit të tij, nuk do të kishte kuptim pa një infrastrukturë të plotë dhe funksionale të sistemit të adresave. Kjo është baza e një komunikimi të saktë dhe tepër të nevojshëm për një vend që aspiron zhvillim dhe konsolidim të shtetit ligjor të orientuar nga ekonomia e tregut. Qeveria Shqiptare ka nd

 • Leternjoftimi - ISO 7810

  21 vite më parë
  Leternjoftimi - ISO 7810

  Letërnjoftimi konsiston në disa shtresa polikarbonati. Procesi i laminimit do të krijojë një trup solid dhe të pandarë të letërnjoftimit . Përmasat e letërnjoftimit janë në përputhje me specifikimet ISO 7810. Përmasat janë si më poshtë vijon:

 • Karta Smart

  21 vite më parë
  Karta Smart

  Letërnjoftimi shqiptar përmban një kartë hibride smart me dy chip-e të ndryshëm: me dhe pa kontakt. Në përmbajtje elektronike e chip-eve përfshihen aplikimet e mëposhtme:

 • Ndryshimi i Përbërësve të Gjendjes Civile

  Emri e mbiemri mund te ndryshojnë ne rastet e përcaktuara ne këtë ligj. Emri e mbiemri i personit madhor mund te ndryshojnë me kërkesën e tij. Subjektet e përcaktuara ne këtë ligj mund te kërkojnë ndryshimin për rastet e pavlefshmërisë. Emri i personit mund te ndryshoje pas vdekjes, me kërkesë te personave, qe kane atë emër përbërës te gjendjes se tyre civile, vetëm për sh

 • SI VEPROHET

  21 vite më parë
  SI VEPROHET

  • Për regjistrimin e akteve të gjendjes civile • Për ndryshimin e përbërësve të gjendjes civile • Për pajisjen me dokumente identiteti

Si te veprojme per Rastet e Meposhtme

Dokumentet e nevojshme - leternjoftim dhe pasaporte biometrike

Dokumentet e nevojshme - leternjoftim dhe pasaporte biometrike

Per te aplikuar per dokumentat e identitetit (leternjoftim dhe pasaporte biometrike), dokumentet e nevojshme qe shtetasi duhet te paraqese jane:Kuponi i leternjoftimit per aplikim (kupon i pageses , i cili blihet prane çdo zyre te postes shqip

13 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Aplikimi

  Aplikimi

  •    Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te kryeje nje aplikim te vetem ne zyrat e aplikimit per tu pajisur me leternjoftim dhe pasaporte biometrike •    Ne rast humbje/vjedhje/demtimi/a

  13 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Pajisja me dokumenta identiteti

  Pajisja me dokumenta identiteti

  Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te pajiset me leternjoftim dhe pasaporte biometrike.Shtetasit mbi moshen 16 vjeç mund te kryejne nje aplikim te vetem ne zyrat e aplikimit, qe ndodhen prane Zyrave te Gjendjes Civile,

  13 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama