Mbrojtja e të Dhënave Personale

Ligji nr.9887 date 10.03.2008 “Per mbrojtjen e te dhenave personale”.

 

 


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama