Leternjoftimi - ISO 7810

Letërnjoftimi  përbëhet nga disa shtresa polikarbonati. Procesi i laminimit krijon një trup solid dhe të pandarë të letërnjoftimit .
Përmasat e letërnjoftimit  janë në përputhje me specifikimet ISO 7810. Përmasat janë si më poshtë vijon:

Gjerësia:

            Minimumi:     85.47 mm
            Maksimumi:    85.72 mm

Gjatesia

            Minimumi:     53.93 mm
            Maksimumi:    54.04 mm

Rrezja e 4 këndeve:

            Minimumi:      2.88 mm
            Maksimumi:     3.48 mm

Dizajni i faqes së të dhënave të dhënave te papersonalizuar

 Disa nga elemetet e sigurise
5A.Printimi OVI, 5B. Micro text, 5C. Kinegram, 5D. Line structures, 5E. Guilloches

\"\"

Faqja e përparme e letërnjoftimit elektronik


\"\"

Letërnjoftimi është i përberë nga material Polikarbonat . 

Të gjitha të dhënat personale; si portreti   ,  nënshkrimi ,  imazhi i zbehtë   dhe të dhënat  alfanumerike printohen me teknologjinë lazer.

Faqja e prapme e letërnjoftimit elektronik


\"\"

 

 

Në pjesën e prapme të Letërnjoftimit elektronik zona e lexueshme nga makina  (format në 3 rreshta) është e printuar sipas standarteve  ICAO .


Aplikimi                                 Legjislacioni


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama