Karta Smart

Letërnjoftimi  shqiptar përmban një kartë  hibride smart me dy chip-e të ndryshëm: me dhe pa kontakt. Në përmbajtjen elektronike të chip-eve përfshihen  aplikimet e mëposhtme:

Chip-i me kontakt:

          Aplikimi    Java
          Aplikimi    ID
          Aplikimi    PKI
          Aplikimi në përputhje me Kartën (match-on-card)

Chip-i pa kontakt

         Aplikimi ICAO 

 

 

 

 

 

 

 


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama