Dokumentet e nevojshme

Dokumentet e nevojshme

Për të aplikuar për dokumentet e identitetit (letërnjoftim dhe pasaportë biometrike), dokumentet e nevojshme që shtetasi duhet të paraqesë janë:

Kuponi i letërnjoftimit për aplikim (kupon i pagesës, i cili blihet pranë çdo zyre të postës shqiptare)
Kuponi i pasaportës për aplikim (kupon i pagesës, i cili blihet pranë çdo zyre të postës shqiptare)
Një dokument i vlefshëm me fotografi që vërteton identitetin e aplikantit, si më poshtë:

•   
Pasaportë

•    Çertifikatë lindjeje me fotografi

•    Patentë

•    Letërnjoftim i vjetërArtikujt e fundit


Reklama

Reklama