Gjendja Civile

Gjendja Civile

Rreth Drejtorise se Pergjithshme te Gjendjes Civile (DPGJC-se )

Adresa/Vendndodhja
Ministria e Brendshme
Sheshi “Skenderbej” Nr. 3 Tirane , Shqiperi
Zyrat vendore te Gj.C

Orari i veprimeve
Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile
E hene- e enjte  08.00-16.30
E premte   08.00-14.00

CEL: 0692000200

Zyrat Vendore te Gjendjes Civile
E hene – e premte  08.00-16.00

Projekte ne vazhdim
1) Modernizimi i Sherbimit te Gjendjes Civile
    a)   “Sistemi i Adresave”
    b) “ Dixhitalizimi i arkivave”
 
2) Prodhimi dhe Shperndarja e Dokumenteve te Identitetit”

Partnere

Prezenca e OSBE-se ne Shqiperi
http://www.osce.org/albania/
Delegacioni i KE ne Shqiperi
http://www.delalb.ec.europa.eu/
Ministria e Brendshme austriake
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI/_news/BMI.aspx

 • Historiku i Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile

  Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile i ka fillimet e veta me hartimin e ligjit Nr. 8950, datë 10. 10. 2002 “Për Gjendjen Civile”. Me anën e këtij ligji sanksionohej krijimi i DPGJC,-së si organ drejtimi dhe kontrolli i shërbimit të gjendjes civile në Bashki/Njësi Bashkiake/Komuna dhe në Degët e Qarkut. Ky ligj rregulloi dhe përcaktoi unicitetin e shërbimit të gjendjes c

 • Historiku i Dokumenteve

  21 vite më parë
  Historiku i Dokumenteve

  Letërnjoftimi është dokumenti baze, i përhershëm qe shërben për identifikimin e shtetasve shqiptare. Para viteve 1990, i vetmi dokument identifikimi në Shqipëri ishte “Letërnjoftimi”. Prodhimi, personalizimi dhe shpërndarja e këtij dokumenti u ndërpre në vitin 1992. Pasaporta është dokumenti i vetëm, qe vërteton identitetin dhe shtetësinë shqiptare te mbajtësit te saj,

 • Deklarimi i vdekjes

  21 vite më parë
  Deklarimi i vdekjes

  Shtetasi vlerësohet se ka vdekur ne fakt, kur vërtetohet me raport mjekësor, ku saktësohen identiteti, fakti, koha, vendi e shkaku i vdekjes se tij. Vdekjet jashtë shtetit vërtetohen sipas ligjit te vendit, ku ka ndodhur vdekja, me përjashtim te rasteve kur vdekja ndodh ne territorin e përfaqësive diplomatike, ne avion apo ne anije shqiptare, ne udhëtim, ne zonat ndërkombëtare, për t

 • Martesa e shtetasit shqiptar jashtë vendit

  Në qofte së shtetasi shqiptar lidh martesë jashtë vendit duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm: Çertifikatë ndërkombëtare lindje në gjashtë gjuhë; Leje për lidhje martese në gjashtë gjuhë; Shënim: Shërbimi i gjendjes civile lëshon këto dokumenta vetëm pasi shtetasi shqiptar ka bere publikimin e shpalljes se martesës. Çertifikatat ndërkombëta

 • Lidhja e martesës

  21 vite më parë
  Lidhja e martesës

  Martesa lidhet publikisht përpara nëpunësit të gjendjes civile, të cilit i është bërë kërkesa për shpallje. Ne qofte se njeri nga bashkëshortet për shkak te sëmundjes, ose për ndonjë pengese tjetër te justifikuar (vuan dënimin ne institucionet e vuajtjes së dënimit, etj) është në pamundësi për të shkuar në zyrën e gjendjes civile të komunës ose bashkisë, atëherë

Si te veprojme per Rastet e Meposhtme

Dokumentet e nevojshme - leternjoftim dhe pasaporte biometrike

Dokumentet e nevojshme - leternjoftim dhe pasaporte biometrike

Per te aplikuar per dokumentat e identitetit (leternjoftim dhe pasaporte biometrike), dokumentet e nevojshme qe shtetasi duhet te paraqese jane:Kuponi i leternjoftimit per aplikim (kupon i pageses , i cili blihet prane çdo zyre te postes shqip

13 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Aplikimi

  Aplikimi

  •    Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te kryeje nje aplikim te vetem ne zyrat e aplikimit per tu pajisur me leternjoftim dhe pasaporte biometrike •    Ne rast humbje/vjedhje/demtimi/a

  13 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Pajisja me dokumenta identiteti

  Pajisja me dokumenta identiteti

  Çdo shtetas qe ka mbushur moshen 16 vjeç mund te pajiset me leternjoftim dhe pasaporte biometrike.Shtetasit mbi moshen 16 vjeç mund te kryejne nje aplikim te vetem ne zyrat e aplikimit, qe ndodhen prane Zyrave te Gjendjes Civile,

  13 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama