Martesa në Shqipëri e shtetasve të huaj

Për te huajt, të cilët kane përfituar azil ne Republikën e Shqipërisë ose janë refugjatë, akti i martesës bazohet ne dokumentet personale, te vërtetuara brenda 15 ditëve nga organi përkatës shqiptar ose drejtpërdrejt nga të dhënat e këtij organi.

Shtetasit e huaj ose personat pa shtetësi, me qëndrim te përkohshëm  ne Republikën e Shqipërisë, mund te lidhin martese ndërmjet tyre ne një zyre te gjendjes civile, me dëshirën e vet. Gjithashtu, martesa mund te lidhet kur njeri ose te dy janë te burgosur ne Republikën e Shqipërisë, kur ne vendin e tyre nuk mund te lidhin martese ose nuk mund të shkohet për shkaqe objektive.

 


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama