Martesa e shtetasit shqiptar jashtë vendit

Në qofte së shtetasi shqiptar lidh martesë jashtë vendit duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

  • Çertifikatë ndërkombëtare lindje në gjashtë gjuhë;
  • Leje për lidhje martese në gjashtë gjuhë;

 

Shënim:
Shërbimi i gjendjes civile lëshon këto dokumenta vetëm pasi shtetasi shqiptar ka bere publikimin e shpalljes se martesës. Çertifikatat ndërkombëtare ne gjashte gjuhe dhe leja për lidhje martese  nuk është e nevojshme të përkthehen dhe të noterizohen. Këto dokumenta duhet te vulosen vetëm ne prefekture dhe ne Ministrinë e Punëve te Jashtme.

 

 


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama