Struktura

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile

Degët e gjendjes civile në qark

Zyrat e gjendjes civile në bashki/njësi bashkiake/komuna

Shërbimi i gjendjes civile pranë përfaqësive diplomatike dhe konsullore shqiptare

 

 

 


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama