Lidhja me sistemet e tjera

Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile, duke qenë burimi i vetëm zyrtar i informacionit, mund t’u ofrojë informacion edhe palëve të treta. Shëmbulli i parë i suksesshëm në këtë drejtim është ndërfaqja që u ndërtua mes RKGJC-së dhe Sistemit të Dokumenteve të Identitetit. Në këtë mënyrë, Sistemi i Dokumenteve të Identitetit është i lidhur online me RKGJC-në dhe të dhënat e aplikantit merren direkt nga RKGJC-ja nëpërmjet një lidhjeje online të sigurtë.

Kjo lidhje online mes dy sistemeve filloi më 12 janar 2009, me 11 zyrat e aplikimit në qytetin e Tiranës dhe, në bazë të një kalendari të miratuar, u shtri në të gjithë vendin.

Në këtë mënyrë sistemi i Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile është praktikisht sistemi me i madh në Shqipëri si përsa i përket numrit të klientëve online (zyra) ashtu edhe të shtrirjes në territor, duke qenë prezent dhe funksional në rreth 700 zyra me një numër total postesh pune (kompjutera) prej 1100.

 

 

 

 

 


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama