Dokumentet baze qe mban sherbimi i gjendjes civile

Dokumentet baze qe mban sherbimi i gjendjes civile jane:
a.    Akti i lindjes;
b.    Akti i marteses;
c.    Akti i vdekjes;
d.    Regjistrat themeltare;
e.    Regjistri Kombetar i Gjendjes Civile;
f.    Proçesverbali/proçesverbalet per ndryshim emri, mbiemri;
g.    Proçesverbali /proçesverbalet per bashkim dhe veçim familjar;


Dokumentet baze, qe leshon zyra e gjendjes civile, jane:
a.    leternjoftimi;
b.    pasaporta;
c.    çertifikata e lindjes;
d.    çertifikata martesore;
e.    çertifikata familjare;
f.    çertifikata e vdekjes;

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama