Sherbimeve te sigurise sociale

Sherbimeve te sigurise sociale nuk jane me nje fushe ekskluzive e shtetit-ne pronesi te Institutit te Sigurimit Social. Nje ligj, i futur ne 2004, lejon subjektet shqiptare dhe te huaj privat per te investuar dhe operojne ne kete treg. Deri me sot, jane dy kompani, nje amerikan dhe shqiptar te tjera, te cilat ofrojne planet e pensioneve te qytetareve shqiptare.

Ne vitin 2005, ka pasur nje debat te madh lidhur me vendimin e qeverise per te rritur moshen e daljes ne pension nga pese vjet. Nje koalicion i unioneve dhe grupeve te avokimit per te kerkuar nje referendum, paraqitjen e nje kerkese qe eshte nenshkruar nga me shume se 20 000 punonjes. Gjykata Kushtetuese, gjykata me e larte te vendit, hodhi poshte kerkesen per nje referendum. Moshen e daljes ne pension do te rritet ne menyre progresive nga gjashte muaj çdo vit, deri sa te arrije 65 per burrat dhe 60 per grate; arritjen e ketyre objektivave deri ne vitin 2012.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama