Siguria Sociale

Siguria Sociale

  • Sherbimeve te sigurise sociale

    Sherbimeve te sigurise sociale nuk jane me nje fushe ekskluzive e shtetit-ne pronesi te Institutit te Sigurimit Social. Nje ligj, i futur ne 2004, lejon subjektet shqiptare dhe te huaj privat per te investuar dhe operojne ne kete treg.

  • Rrjetet sociale: Siguria e sferes private dhe te dhenave personale

    Rrjetet sociale: Siguria e sferes private dhe te dhenave personale Rrjetet sociale si Facebook, MySpace, StudiVZ tanime jane pjese integrale e jetes online ku jo vetem te rinjte por edhe te moshuarit shpesh pamenduar mire shpallin te dhenat e tyre personale.

  • Informacion mbi Sigurine sociale

    Sistemi e sigurimeve shoqerore. Shenim:-Mjetet testuar perfitimet e asistences sociale jane te pagueshme per personat qe nuk kane te drejte per perfitimet e sigurimeve shoqerore. Mbulimi Personat e punesuar, te vete-punesuar persona, dhe studentet e universitetit. Mbulim vullnetar eshte e mundur. Sistemeve te veçanta per nepunesit civile dhe personel ushtarak.

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama