Biznesi

Biznesi

Cfare eshte biznesi?
Nje biznes mund te definohet si nje organizate qe ofron mallrat dhe sherbimet per te tjeret qe duan apo nevoje per ta. Kur shume njerez mendojne se te karrieres, te biznesit, ata shpesh mendojne te vendeve te punes ne korporatat e medha te pasur. Shume karriera e lidhur me biznesin, megjithate, ekzistojne ne bizneset e vogla, organizatat jo-fitimprurese, agjencite qeveritare, arsimore dhe percaktimet. Per me teper, ju nuk keni nevoje per nje diplome ne te biznesit per te marre shume nga keto pozita. Me pak fjale, çdo sektor te ekonomise sone ka nevoje per njerez me aftesi te forte e pergjithshme qe mund te aplikohen ne lloj-biznes karriera. Ka nje larmi te zonave karrieres qe ekzistojne ne mjediset e biznesit. Disa nga keto perfshijne:

    * Kontabilitet
    * Menaxhimin administrativ
    * Menaxhimin e biznesit
    * Financave
    * Burimet njerezore
    * Sistemet e informacionit
    * Sigurim
    * Marketing
    * Operacioneve te administrimit
    * Marredheniet me publikun
    * Blerja / Merchandising
    * Menaxhimin me pakice
    Shitje *

Brenda secilit prej ketyre kategorive jane nje shumellojshmeri te gjere te titujve te karrieres se dikush i interesuar ne biznes mund te ndjeke

 • Informacione mbi tipet e Ndermarrjeve

  Kujtoje se: Për të ushtruar një aktivitet të punës së pavarur ose ndërmarrjeje, është pothuajse gjithmonë e nevojshme: Të kesh një Numer NIPT (Partita IVA = NIPT- Numri i identifikimit te biznesit)...

 • Si te krijoni pasqyrat tuaja financiare?

  Nese zoteroni nje biznes tuaj, ose jeni I vetepunesuar, kjo miniguide do t’ju ndihmoje te “ndiqni” te ardhurat dhe shpenzimet tuaja rregullisht

 • Cfare eshte Dhoma e Tregetise?

  Emri i plote i Dhomes se Tregetise eshte Dhoma e Tregetise, Industrise, Artizanatit dhe Agrikultures. Dhoma e Tregetise eshte nje ent i pavarur me te drejta pubike.Ne çdo province gjendet nje Dhome Tregetie.

 • 6 pyetje qe duhet te beni perpara se te filloni nje biznes

  Nuk e kemi per karakteristika personale- ose jo vetem karakteristika personale. Mendoni se keni te gjithe ato aftesi, energji, para, njerez dhe njohuri per te filluar nje biznes? Themeluesit te cilet identifikojne me kujdes dhe vleresojne burimet e tyre ne ndjekje te nje qellim te caktuar tregojne se vet-efikasiteti I nje lideri eshte veti te cilen shume akademike besojne se eshte parashikuesi me

 • Si ta hartoj nje Plan Biznesi?

  Hartimi i planit te biznesit eshte di?ka personale per secilin biznes dhe nuk eshte kusht per te marre lejen per ushtrimin e aktivitetit te perzgjedhur. Shpresojme qe modeli i paraqitur me poshte t?iu ndihmoje sadopak ne zhvillimin e aktivitetit tuaj.

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama