Keto rregulla jane te vlefshme vetem per shtetasit shqiptare mbajtes te pasaportes biometrike

Keto rregulla jane te vlefshme vetem per shtetasit shqiptare mbajtes te pasaportes biometrike
Meqenëse pasaportat jo-biometrike nuk vlejnë për lëvizjen e lirë pa viza, mbajtësit e tyre janë të detyruar të pajisen me vizë, para se të udhëtojnë për në këto vende. Për informacione të mëtejshme, duhet të kontaktoni autoritetet e shtetit shqiptar ose përfaqësitë konsullore të shteteve Shengen. 

Koha e vlefshmërisë së pasaportave jo-biometrike do të përcaktohet nga autoritetet kompetente shqiptare.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama