Shendetesia

Shendetesia

 • Si na vjen ne ndihme ISKSH-ja?

  Te gjithe njerezit kane te drejte te mjekohen dhe eshte pergjegjesi e shoqerise te kujdeset per perballimin e fatkeqesise semundje. Semundja shoqerohet me nevojen per mjekim, ndersa varferia me mungesen e mjeteve financiare per te perballuar shpenzimet. Ne historine boterore semundja dhe varferia kane qene dy arsyet kryesore te lindjes se sigurimeve shendetesore.

 • Cfare eshte Libreza e Shendetit

  Personat, te siguruar ose jo, qe kerkojne te marrin sherbim shendetesor ne institucionet shendetesore te sherbimit paresor, ne sherbimin shendetesor dytesor, tretesor dhe ne farmacite e rrjetit te hapur, jane te detyruar te paragesin, sipas rastit, dokumentacionin si me poshte vijon:

 • Arritjet e Shendetesise sipas USAID

  Qeveria e Shqiperise adaptoi Sistemin e Informacionit Shendetesor te financuar nga USAID i cili eshte duke u shtrire aktualisht ne te gjithe vendin..

 • Financimi i kujdesit Shendetesor

  Grupet me të ardhura të pakta janë pak të mbrojtur nga luhatjet shëndetësore dhe kalojnë lehtësisht në varfëri për shkak të pagesave nga xhepi për kujdesin shëndetësor.

 • Sistemit i kujdesit shendetesor ne Shqiperi

  Sistemit i kujdesit shendetesor ne Shqiperi para tranzicionit karakterizohej nga nje kontroll i forte i qeverise qendrore ne te gjitha aspektet e sistemit. Pavaresisht nga rrjeti i perhapur (i shtrire gjeresisht) i kujdesit shendetesor paresor,

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama