Sokol Balla

Sokol Balla

  • - Përballë Berishës  (10 vite më parë)
  • - Tulipanë dhe karafilë  (22 vite më parë)
  • Opinioniste

    Mendim i Lire

    Reklama

    Prona ne Tirane

    Foto Flickr

    Reklama