Pëllumb Kulla

Pëllumb Kulla

 • - Varfëria, si aleate  (17 vite më parë)
 • - Dekoratat e Kadaresë  (17 vite më parë)
 • Opinioniste

  Mendim i Lire

  Reklama

  Prona ne Tirane

  Foto Flickr

  Reklama