Jaap de Hoop Scheffer

Jaap de Hoop Scheffer

 • - NATO dhe sfidat për sigurinë  (14 vite më parë)
 • Opinioniste

  Mendim i Lire

  Reklama

  Prona ne Tirane

  Foto Flickr

  Reklama