Lëvizja Kombëtare Shqiptare në vitet 30-70 shek XIX

Lëvizja Kombëtare Shqiptare në vitet 30-70 shek XIX

Fillimet e lëvizjes kombëtare

Tiparet e reja të lëvizjeve çlirimtare kundërosmane

Tiparet e reja te levizjeve clirimtare kunderosmane

Me zbatimin e Tanzimatit u vendos mbi popullin shqiptar shtypja e drejtpërdrejtë dhe e egër e sundimtarëve osmanë. Administrata burokratike e përbërë nga nëpunës me kombësi të huaj, grabitqa

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Kryengritjet kundërosmane në vitet 30-40

Kryengritja e vitit 1847 në Shqipërinë e Jugut

Kryengritja e vitit 1847 ne Shqiperine e Jugut

Në Shqipërinë e Jugut Porta e Lartë e shpalli me bujë Tanzimatin (dekretin e Gjylhanesë) më 1845, në një ceremoni të organizuar në Janinë. Por kishte vite që vendi po i ndiente pasojat

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Kundërshtimi i planeve ekspansioniste të shteteve fqinje. Shqipëria dhe kriza lindore e viteve 1853-

Shqipëria gjatë krizës ballkanike të viteve 60

Shqiperia gjate krizes ballkanike te viteve 60

Çështja e çlirimit dhe e bashkimit kombëtar të popujve ballkanas nuk gjeti zgjidhje as me Hat-i Humajunin dhe as me Traktatin e Paqes të Parisit të vitit 1856. Përkundrazi, me këtë Traktat, Anglia

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Acarimi i marrëdhënieve të Shqiptarëve me sundimtarët Osmanë dhe qëndresa ndaj tyre (vitet 1850-1873

Qëndresa kundërosmane e viteve 1867-1873

Qendresa kunderosmane e viteve 1867-1873

Orvatjet që bënte herë pas here Porta e Lartë për të zbatuar Tanzimatin në zonat e panënshtruara të vendit, ku ruheshin venomet tradicionale ose për të vendosur taksa të reja, që rë

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama