Rritja e Lëvizjes Kombëtare në Shqipëri në vitet 1901-1908

Rritja e Lëvizjes Kombëtare në Shqipëri në vitet 1901-1908

Lëvizja kombëtare dhe reformat e Fuqive të Mëdha(1901-1904)

Programi i reformave i Myrcshtegut (22 tetor 1903) dhe kryengritjet shqiptare të vitit 1904

Programi i reformave i Myrcshtegut (22 tetor 1903) dhe kryengritjet shqiptare te vitit 1904

Kryengritja e Ilindenit dhe shtypja e saj nga ushtritë osmane, u dha shkak Fuqive të Mëdha të ndërhynin përsëri në të ashtuquajturën çështje maqedone. Më 22 tetor 1903 Austro-Hungaria

23 vite më parë | Lexo më shumë »

Komitetet "Për Lirinë e Shqipërisë".
Lufta e armatosur e çetave (1905-1908)

Zgjerimi i lëvizjes atdhetare në kolonitë e mërgimit (1896-1908)

Zgjerimi i levizjes atdhetare ne kolonite e mergimit (1896-1908)

Ngritja e lëvizjes kombëtare në Shqipëri në vitet e fundit të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX solli si rrjedhojë shtimin e shoqërive atdhetare në kolonitë shqiptare të mërgimit

23 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama