Iliria në Periudhën e zgjerimit dhe të rënies së Perandorisë Romake

Iliria në Periudhën e zgjerimit dhe të rënies së Perandorisë Romake

Në fund të shek. I.p.e.sonë u krijua provinca e Ilirikut (Illyricum), ku qenë përfshirë krahinat e Ilirisë Veriore. Provinca e Ilirikut përfshinte një territor shumë të gjerë: në veri arrinte deri në Danub, kurse në jug deri te lumi Mat; në lindje provinca e Ilirikut shtrihej në qendër të Ballkanit, duke përfshirë në përbërjen e saj edhe territorin e Serbisë së sotme. Ndryshimet që ekzistonin midis krahinave perëndimore bregdetare dhe atyre të brendshme malore bënë të nevojshëm krijimin në pjesën qendrore të Ilirisë të një province tjetër. Provinca e Mëzisë - me këtë emër u quajt provinca e re - përfshinte edhe Dardaninë, e cila deri atëhere kishte bërë pjesë në provincën e Maqedonisë.

Gjendja Ekonomiko-shoqërore dhe administrimi i Ilirisë në shek. I-III e.sonë

Organizimi administrativ i Ilirisë

Organizimi administrativ i Ilirise

Në fund të shek. I.p.e.sonë u krijua provinca e Ilirikut (Illyricum), ku qenë përfshirë krahinat e Ilirisë Veriore. Provinca e Ilirikut përfshinte një territor shumë të gjerë: në veri a

21 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Zejtaria, tregtia dhe komunikacioni

  Zejtaria tregtia dhe komunikacioni

  Zhvillimi i mëtejshëm i qyteteve dhe lulëzimi i jetës qytetare në shekujt e parë të erës sonë në provincat ilire ka qenë i lidhur ngushtë me zhvillimin që morën degët e ndrysh

  21 vite më parë | Lexo më shumë »
 • Qytetet

  Qytetet

  Duke filluar nga shek. I i e.sonë në krahinat ilire ndodhën ndryshime edhe në jetën qytetare. Këto ndryshime u bënë natyrisht në pajtim me traditat vendase të urbanizimit dhe me kushtet e reja politik

  21 vite më parë | Lexo më shumë »

Iliria në periudhën e rënies së perandorisë romake.

Provincat ilire

Provincat ilire

Me ndarjen e Perandorisë Romake në fund të shek. IV provincat ilire mbetën me perandorinë e Lindjes, Bizantin. Edhe pasi u bënë pjesë e Perandorisë Bizantine struktura ekonomiko-shoqërore e provincave

21 vite më parë | Lexo më shumë »

Kultura në provincat Ilire

Qëndresa e ilirëve ndaj romanizimit

Qendresa e ilireve ndaj romanizimit

Gjatë gjithë periudhës së pushtimit, Perandoria Romake, zbatoi në provincat ilire një politikë asimilimi, ose, sikur është cilësuar ndryshe, romanizimi. Për të realizuar këtë polit

21 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama