Partite ne Shqiperi pa standarde jodemokratike dhe jotransparente Pikat kryesore te raportit te TI-se

Partitë në Shqipëri, pa standarde, jodemokratike dhe jotransparente  Pikat kryesore të raportit të TI-së

Partitë politike në Shqipëri karakterizohen nga mungesa e transparencës financiare, e demokracisë së brendshme dhe e standardeve. Këto janë përfundimet kryesore të raportit për vitin 2016 të Transparency International, organizatës më të rëndësishme kundër korrupsionit në botë.

Raporti thekson mungesën e pavarësisë së institucioneve që duhet të mbikëqyrin aktivitetin e partive, si Komisioni Qendror Zgjedhor, Kolegji Zgjedhor apo gjykatat. Ndërhyrja politike gjatë vendimmarrjes është shkaku kryesore që këto institucione nuk mund të luftojnë korrupsionin dhe të mbrojnë interesat publike.

Më poshtë, disa nga përfundimet dhe rekomandimet kryesore të raportit :

Përfundime:

Rekomandime:


Artikujt e fundit


Reklama

Reklama