Levizshmeria

Levizshmeria

 • Regjistrimi i mjeteve dhe paisja e tyre me targa

  Dokumenti i origjinës së mjetit i lëshuar nga prodhuesi ose agjensia e shitjes e ngarkuar prej tij, ose dokumenti i shoqëruar prejardhës me treguesin teknik të mjetit në origjinal.

 • Linja Autobusave ne Kryeqytet

  Më shumë se 100km korsi të rezervuara të transportit publik, deri më 2020. - 88 korsi të rezervuara “bus” (një-drejtim) - Deri në 2010 do të shtohen dy linja të reja urbane - Për dy vite do të zgjaten katër linja ekzistuese - Deri në 2020 do të shtohen 6 lija të reja.

 • Informacion mbi vizat Shengen (schengen)

  Rregullat e reja te lehtesimit te vizave zbatohen per te gjitha Shtetet Anetare te BE-se, me perjashtim te Mbreterise se Bashkuar, Irlandes dhe Danimarkes. Shqiperia ka si qellim qe te lidhe marreveshje te veçanta me permbajtje te ngjashme si marreveshja me BE-ne me keto vende sikurse dhe me Norvegjine dhe Islanden.

 • Cfare eshte GreenCard-a?

  15 vite më parë
  Cfare eshte GreenCard-a?

  GreenCard-a eshte nje leje e perhershme e qendrimit ne Shetet e Bashkuara te Amerikes. Pronaret e GreenCard-es mund te hyjne ne Shetet e Bashkuara te Amerikes dhe te dalin sa here te duan, perveç kesaj kane edhe perparesi tjera, siq jane taksat studentore. Green Card-a u mundeson edhe marrjen e familjes ne Shetet e Bashkuara te Amerikes. GreenCard-a mund te shnderrohet ne nenshtetesi Amerikane si

 • Si te pajisem me Leje Drejtimi?

  Ka hyre ne fuqi vendimi per disa ndryshime procedurale ne marrjen e patentes per drejtimin e automjetit. Ata qe nuk e kane marre ende lejen per drejtimin e automjetit duhet t?i bejne mire llogarite e tyre, si ne aspektin monetar, ashtu dhe ne ate kohor. Tashme, patentat do te kushtojne minimumi duke nisur nga 450 mije leke e deri ne 500 mije leke, gjithnje te vjetra, per te mos thene qe ?mimi mund

 • Si mund te leviz pa veture?

  15 vite më parë
  Si mund te leviz pa veture?

  Shqiperia ka nje prej rrjeteve me te dendura te transportit publik. Trena dhe autobuse te ndryshem qarkullojne ne nje frekuence afersisht gjysem oreshe, madje pjeserisht edhe me shpesh. Me abonimin qe mnd te kryejme prane dispecerive duke marre abone mund te shfrytezohen linjat urbaneve brenda Tiranes. Per familjet nuk ka abone kolektive kjo eshte nej politike e cila po shqyrtohet nga Bashkia e Ti

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama