Kendi i Fotografise: – Foto-fragment nga Xhupeta, veshje e grave te Mirdites.

Foto-fragment Xhupeta veshje e gruas mirditore