Shpjegues mbi sistemin e vleresimit te faqeve me te mira shqiptare

Shpjegues mbi sistemin e vlerësimit të faqeve më të mira shqiptare

Kjo faqe shërben si shpjegues për disa nga termat e përdorur tek Seksioni Renditja e Faqeve më të mira shqiptare

SeoMoz Page Authority

Parashikon potencialin e vleresimit te kesaj faqeje (psh index.php) në makinat e kërkimit sipas një kombinimi të linkeve që adresojnë këtë faqe. Funksionon mbi një shkallë logaritmike, me pak fjalë, të kalosh nga PageAuthority 1-2 është më e vështirë se 2-3 e me rradhë.

SeoMoz Domain Authority


Parashikon potencialin e vlerësimit të këtij domaini në makinat e kërkimit. Duhet patur kujdes pasi në rastin e sub-domaineve, renditja bëhet për domainin kryesor dhe jo për subdomainin në veçanti. Shkalla e llogaritjes është logaritmike.

Total Links

Numri total i linkeve që lidhin në këtë faqe duke përfshirë linket me rel=nofollow

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama