Pergjigjet e provimit te lendeve me zgjedhje te Matures Shteterore 2010.

  Përgjigjet e provimit të lëndëve me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2010.
 Anglisht  Varianti A  Skema A
 Varianti B
Skema B
 Biologji  Varianti A  Skema A
 Varianti B
Skema B
 Ekonomi dhe Filozofi  Varianti A  Skema A
 Varianti B
Skema B
 Fizike  Varianti A  Skema A
 Varianti B
Skema B
 Frengjisht  Varianti A  Skema A
 Varianti B
Skema B
 Gjeografi  Varianti A  Skema A
 Varianti B
Skema B
 Gjermanisht  Varianti A  Skema A
 Varianti B
Skema B
 Histori  Varianti A  Skema A
 Varianti B
Skema B
 Italisht  Varianti A  Skema A
 Varianti B
Skema B
 Kimi  Varianti A  Skema A
 Varianti B
Skema B
 Njohuri per shoqerine  Varianti A  Skema A
 Varianti B
Skema B
 Spanjisht  Varianti A  Skema A
 Varianti B
Skema B
.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama