Pergjigjet e provimit te detyruar Letersi - Gjuhe shqipe te Matures Shteterore 2010

Pergjigjet e provimit te detyruar Letersi - Gjuhe shqipe te Matures Shteterore 2010
Përgjigjet e provimit të detyruar Letërsi - Gjuhë shqipe të Maturës Shtetërore 2010

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës ka publikuar në faqen zyrtare të saj përgjigjet e testit të letërsisë të Maturës Shtetërore. Ditën e sotme maturantët e gjithë shkollave të vendit kanë dhënë provimin e parë të maturës shtetëore atë të letërsisë. Rreth 37.500 maturantë kanë shpalosur njohuritë e tyre të marra gjatë katër viteve të shkollës në 25 pyetjet e paraqitura në test. Provimi ka nisur në orën 10:00 dhe ka përfunduar në 12:30. Procedura tjetër është se të gjitha testet mblidhen dhe shpërndahen në qendrat e korrigjimit në Tiranë, Elbasan, Fier dhe Shkodër. Pas mbarimit të testit dhe korrigjimit të tij, të gjitha notat janë mbledhur në Agjencinë e Vlerësimit të Arritjeve (AVA), ku më pas do të bëhet shpërndarja e të gjitha notave në të gjitha shkollat e vendit.

Duke qene se ka disa vonesa ne hapjen e ketyre informacioneve nga faqja zyrtare e Ministrise se Arsimit, po vendosim te plote materialin e testit te sotem.
Prane cdo varianti pyetjesh eshte vendosur dhe Skema e cila permban dhe pergjigjet e sakta te testeve.

Letërsi dhe Gjuhë shqipe

Artistike, Sportive : Varianti A ; Skema ; Varianti B ; Skema

Gjuhe e huaj : Varianti A ; Skema ; Varianti B ; Skema

Natyror : Varianti A ; Skema ; Varianti B ; Skema

Pedagogjike : Varianti A ; Skema ; Varianti B ; Skema

Profesionale : Varianti A ; Skema ; Varianti B ; Skema

Seksioni dygjuhesh : Varianti A ; Skema ; Varianti B ; Skema

Shoqeror dhe i pergjithshem : Varianti A ; Skema ; Varianti B ; Skema

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama