Prec Zogaj

Prec Zogaj

Lindi në Lezhë më 1957. Studioi gjuhën dhe letërsin shqipe në Universitetin e Tiranës.

Tituj të veprave :

Emrat tuaj (1985)
E pakrye (1987)
Njëri nga ata (1987)
Vonesa (1990)
A thua do të vish duke qeshur (1989)
Shëtitorja (1990)

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama