Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1878 - 1881)

Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1878 - 1881)

Kriza lindore dhe lëvizja Shqiptare

Komiteti i Stambollit dhe platforma e tij politike

Komiteti i Stambollit dhe platforma e tij politike

Qëndresa osmane e Plevnës vazhdoi pesë muaj. Ndërkohë patriotët shqiptarë, edhe pse bisedimet e Janinës u ndërprenë, nuk hoqën dorë nga ideja e kryengritjes çlirimtare kundërosma

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Themelimi i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Kanuni dhe Urdhëresa (17 qershor 1878)

Kanuni dhe Urdheresa (17 qershor 1878)

Aktet e para të Kuvendit të Përgjithshëm ishin: një peticion për çështjen shqiptare, dërguar Kongresit të Berlinit, një peticion, dërguar Portës së Lartë, Kararnameja (Akti

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Mbrojtja e trojeve Shqiptare

Mbrojtja e Hotit dhe e Grudës (pranverë 1880)

Mbrojtja e Hotit dhe e Grudes (pranvere 1880)

Fitoret e shqiptarëve kundër ushtrive malazeze dhe jehona e tyre në arenën ndërkombëtare patën pasoja të thella në Shqipëri. Ato e përforcuan më tej bindjen e shqiptarëve se tashmë

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Lëvizja për Autonominë e Shqipërisë

Kuvendi i Gjirokastrës (23 korrik 1880)

Kuvendi i Gjirokastres (23 korrik 1880)

Sukseset që u arritën gjatë pranverës kundër administratës osmane të vilajeteve, paaftësia e Portës së Lartë për ta ndaluar vrullin e luftës së masave shqiptare dhe jehona që

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Lëvizja kulturore Shqiptare në vitet e Lidhjes së Prizrenit (1878-1881)

Letërsia popullore dhe artistike

Letersia popullore dhe artistike

Një vend të rëndësishëm në lëvizjen kulturore të viteve të Lidhjes së Prizrenit zë letërsia popullore dhe artistike shqip.Në letërsinë popullore një zhvillim shumë t

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Lufta për realizimin e Autonomisë dhe shtypja e Lidhjes së Prizrenit

Rëndësia historike e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Rendesia historike e Lidhjes Shqiptare te Prizrenit

Lëvizja kombëtare, të cilën e udhëhoqi Lidhja Shqiptare e Prizrenit, lindi nga vrulli atdhetar i shtresave më të ndryshme të popullsisë së Shqipërisë dhe u zhvillua në truallin historik

22 vite më parë | Lexo më shumë »

Reklama

Prona ne Tirane

Foto Flickr

Reklama